SAFe 5.0 for Architects

At this moment we don’t have any public scheduled training courses for this topic.
This training in-company?
Upon your request we can organize this training for you.
CONTACT US
Duration

4 days

Course overview

In deze training leer je hoe je als architect de samenwerking en alignement in een SAFe® Lean-Agile-organisatie kan verbeteren. De SAFe® for Architects-training bereidt systeem-, solution- en enterprise architecten voor om als effectief leider stakeholders te verbinden en teams te laten excelleren.

Who should attend this training

De training is in het bijzonder interessant voor:

 • Systeem, Solution en Enterprise architecten

 • Technisch architecten

 •  Ervaren en lead developers

 • Verantwoordelijken voor architectuur besluiten

 • Product leaders die met architecten werken

 • Product Managers

Course Objectives

Na deze training kan je:

 • Architectuur bedrijven op basis van de SAFe principes

 • Architectuur afstemmen op business waarde

 • Ontwikkelen en communiceren van een architectuur visie en intent

 • Een architectural runway ontwikkelen als   enabler voor effectieve en efficiënte delivery

 • Faciliteren en enablen van continuous delivery en Release on Demand

 • Leiden en coachen van architecten en teams gedurende Program Increment (PI) Planning en execution

 • Een Lean-Agile transformatie leiden

 • Hoe je rol als architect veranderd van BDUF naar continue, intensieve samenwerking

 • En last but not least: hoe je als architect meer bereikt en leuker werkt

Prerequisites

Deze opleiding veronderstelt fundamentele kennis van Agile en Scrum en gaat er vanuit dat de deelnemer minimaal één andere SAFe training heeft gevolgd.

Course Content

Deze training is enerzijds bedoeld voor architecten die zich willen verdiepen in het bedrijven van architectuur in de SAFe context. Anderzijds is de training bedoeld voor senior technische medewerkers die de rol van systeem-, solution- en enterprise-architect in Lean-Agile ondernemingen moeten begrijpen. De cursus is ook geschikt voor professionals die een dieper inzicht willen in hoe architectuur een continue waardestroom mogelijk maakt en hoe architecten betrokken zijn bij, en bijdragen aan, een Lean-Agile onderneming.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Opzet van een Lean-Agile-architectuur

 • Architecturen voor DevOps en Release on Demand

 • Architectuur afstemmen op bedrijfswaarde

 • Het ontwikkelen van Solution Vision, Solution Intent en Roadmaps

 • Architectuur voorbereiden voor planning van programma-incrementen (PI)

 • Coördineren van architectuur gedurende PI Planning

 • Ondersteuning van Continuous Delivery tijdens PI-execution

 • Ondersteuning en promoten van nieuwe strategische thema's en waardestromen

 • Leiding geven als architect tijdens een Lean-Agile transformatie

Certification

Elke deelnemer ontvangt een voucher voor het SAFe® Architect (ARCH) examen. Na het succesvol afleggen van het examen krijg je:

 • Het SAFe® Architect certificaat

 • Een SAFe® Architect digital badge (voor online profilering)

 • 1 jaar lidmaatschap als SAFe® Architect, inclusief toegang tot de ARCH Community of Practice

 • Toegang tot diverse leermaterialen om gecertificeerde professionals te ondersteunen in hun ‘SAFe journey’

REQUEST TRAINING
This training in-company?
Upon your request we can organize this training for you.
CONTACT US