De KMO-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. 

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming geniet 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 Euro.

The Campus is een geregistreerd dienstverlener binnen de kmo-portefeuille voor de pijler 'opleidingen'.

The Campus ondersteunt organisaties die investeren in de kennis en vaardigheden van hun medewerkers door middel van kortere opleidingen en opleidingstrajecten. Ons aanbod past in de hervorming van de kmo-portefeuille door de toespitsing op toekomstgerichte thema's.

Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen.

Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst.

Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software en online toepassingen.


Bron: vlaio.be

Publieke opleidingen

Onze standaardopleidingen komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Na inschrijving ontvang je de nodige instructies voor het aanvragen van de subsidiemaatregel.

Bekijk de kalender

In-company opleidingen

Wil je één van onze standaardopleidingen in-company organiseren of heb je toch eerder nood aan een opleiding op maat? We ontwikkelen samen met jou de opleiding die aan de leernoden van jouw organisatie en medewerkers voldoet. Deze opleidingen komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Neem contact op

Hoe maak ik gebruik van de kmo-portefeuille?

Stap 1
Subsidieaanvraag

Vraag je subsidie aan via VLAIOHiervoor heb je het bewijs van inschrijving of een getekende offerte nodig, inclusief startdatum.

Stap 2
BTW en niet-subsidiale diensten

Het BTW-bedrag en niet-subsidiale diensten betaal je rechtstreeks aan The Campus. 

De niet-subsidiale diensten staan duidelijk vermeld op de factuur van The Campus.

Bijdrage kmo-portefeuille

Je krijgt een bevestiging per e-mail met alle details om je eigen bijdrage voor de kmo-portefeuille te betalen.

Na ontvangst van je betaling wordt het subsidiebedrag toegekend aan je kmo-portefeuille.

Stap 3
Je betaalt online via de kmo-portefeuille

De opleiding is bevestigd! Via de website geef je opdracht om het bedrag over te maken aan The Campus. Je hebt hiervoor het factuurnummer van The Campus nodig.

Veelgestelde vragen over kmo-portefeuille

The Campus is een geregistreerd dienstverlener binnen de kmo-portefeuille voor de pijler 'opleidingen' met als registratienummer DV.O246005. 

Je kan de subsidie aanvragen via VLAIO. Ga op voorhand na of je aan alle voorwaarden voldoet om gebruik te mogen maken van de subsidie.

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft als ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te maken van deze steunmaatregel.

Alle opleidingen en opleidingstrajecten waarbij je in rechtstreekse interactie gaat met de trainer of coach komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Voor het BTW-bedrag en niet-subsidiale diensten kan je geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Het BTW-bedrag en niet-subsidiale diensten komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Dit bedrag dien je rechtstreeks aan The Campus te betalen op het rekeningnummer dat je op onze factuur kan terugvinden. 

Niet-subsidiale diensten zijn bijvoorbeeld:

  • Cateringkosten die hoger liggen dan 25 euro per persoon per opleidingsdag;
  • De huur van een locatie;
  • Bijkomende ondersteunende diensten vanuit The Campus.
Waarom werd mijn subsidieaanvraag geweigerd door The Campus?

Je subsidieaanvraag wordt geweigerd wanneer:

  • Je niet ingeschreven bent voor een opleiding bij The Campus;
  • Je geen getekende overeenkomst hebt met The Campus voor een in-company opleiding;
  • Je niet tijdig je subsidieaanvraag hebt ingediend (dit kan tot ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding).

Alle voorwaarden vind je terug op de website van VLAIO.